آموزش حرفه و فن

روش‌هاي واكسيناسيون در طيور

روش‌هاي واكسيناسيون در طيور

 

روش اسپري كردن :

جهت آماده‌سازي واكسن به منظور تجويز به روش اسپري از آب مقطر يا آب جوشيده سرد استفاده نمائيد.

ضروري است به ميزان آهن و املاح موجود در آب مورد استفاده توجه شود، زيرا بالابودن ميزان آنها سبب كاهش كارآيي دستگاه اسپري مي‌گردد.

هنگامي كه هوا گرم است (مناطق يا فصول گرم) عمل اسپري‌كردن بايد در ساعات خنك مانند شب يا صبح زود صورت گيرد.

توصيه مي‌شود كه مخزن واكسن دستگاه اسپري را از جنس پلاستيك انتخاب نمائيد.

قبل از انجام عمليات اسپري به منظور كاهش گرد و غبار، تعيين طول سالن و اطمينان از صحت محاسبه آب مورد نياز، يك بار با آب مقطر عمل اسپري را انجام دهيد (سالني به مساحت 1000 مترمربع به 15 دقيقه زمان جهت انجام اسپري نيازمند است).

قبل از شروع عمليات اطمينان حاصل نمائيد كه سيم رابط برق، دسترسي شما را به دورترين نقطه سالن امكان‌پذير مي‌سازد.

براي تماس بهتر محلول با بدن پرنده و توليد ذرات كوچك و يكنواخت بهتر است به ازاي هر ليتر آب مقدار 2/6 ميلي‌ليتر گليسيرين به محلول اضافه شود.

توصيه مي‌شود به منظور جلوگيري از وحشت‌زدگي طيور، انجام اسپري در نور كم صورت گيرد. بنابراين در سالن‌هاي پر نور و روشن، واكسيناسيون بايد در شب انجام شود.

تجهيزات بكار رفته در عمليات اسپري و آماده سازي محلول واكسن بايد اختصاصي باشند و براي انجام فعاليتهاي ديگر از آنها استفاده نشود.

استفاده از آب سنگين، باعث بالارفتن غلظت مواد در زمان انجام اسپري شده و برروي ويروس واكسن تأثير نامطلوب مي‌گذارد.

در هنگام اسپري واكسن، سيستم‌هاي تهويه و گرمايي بايد به مدت پانزده دقيقه خاموش گردند.

 هنگام انجام عمليات اسپري بايد مقدار نور در سالن حداقل باشد.

ابر حاصل از آئروسل نبايد بيش از 3 متر از دستگاه فاصله بگيرد.

در عمليات اسپري، ذرات پاشيده شده نبايد خيلي ريز باشند، زيرا به سرعت تبخير شده و باعث ايجاد واكنشهاي شديد ناشي از واكسيناسيون مي‌شوند.

براي انجام اسپري در مورد جوجه‌هاي جوان مي‌توان از قطرات درشت و براي پرنده‌هاي مسن از قطرات ريزتر استفاده نمود.

براي جوجه‌هاي داخل جعبه بهتر است عمليات اسپري در همانجا صورت گيرد، زيرا به علت تماس نزديك آنها عمل انتقال بهتر صورت مي‌گيرد. اين عمل در جوجه‌هاي يكروزه بايد در ارتفاع 20 تا 30 سانتي‌متر از سر جوجه انجام شود و توصيه مي‌گردد كه 15 دقيقه پس از اسپري جوجه‌ها از كارتن تخليه شوند.

جهت انجام اسپري در كارتن‌هاي حاوي جوجه بايد جعبه‌ها به رديف چيده شوند و ابتدا با وارد کردن ضربات آرام به جعبه، جوجه‌ها را بيدار نمود.

در مورد جوجه‌ها بايد عمليات اسپري مجدداً صورت گيرد (حداقل 2 بار).

در نوبت اول براي هر 1000 جوجه يك روزه 300 تا 500 ميلي‌ليتر و براي اسپري مجدد به ازاي هر 1000 پرنده 500 تا 1000 ميلي‌ليتر توصيه مي‌شود.

هنگام انجام عمليات اسپري، گله نبايد دچار مشكل تنفسي و آلودگي با مايكوپلاسما باشد، زيرا سبب ايجاد واكنش‌هاي شديد واكسيناسيون مي‌گردد.

غبار حاصل از انجام عملیات اسپری باید به طور یکنواخت در سالن پخش شود .

در خلال انجام عملیات اسپری کارکنان باید به دستکش ، ماسک و عینک مخصوص محافظت کننده مجهز باشند .

هنگام انجام اسپری با ذرات ریز ، پایین بودن رطوبت نسبی در سالن می تواند سبب کاهش اندازه ذرات شده و فعالیت تبخیر ذرات را تشدید نماید.

غبار حاصل از انجام عمليات اسپري بايد به طور يكنواخت در سالن پخش شود.

درخلال انجام عمليات اسپري كاركنان بايد به دستكش، ماسك و عينك مخصوص محافظت‌كننده مجهز باشند.

هنگام انجام اسپري با ذرات ريز، پايين‌بودن رطوبت نسبي در سالن مي‌تواند سبب كاهش اندازه ذرات شده و فعاليت تبخير ذرات را تشديد نمايد.

هنگام واكسيناسيون مرغ‌هاي موجود در بستر، توصيه مي‌شود كه جهت انجام بهتر عمليات، آنها را در يك طرف سالن جمع نمائيد.

در سالن‌هاي مرغ‌هاي تخمگذار، عمليات اسپري بايد پس از جمع آوري تخم‌مرغ‌ها و براي هر بلوك به طور جداگانه، از پشت قفس و به فاصله 2 تا 3 متري صورت گيرد.

در طي انجام اسپري شعاع واكسيناسيون نبايد بيشتر از 5 متر باشد.

جهت خشك نمودن جوجه‌ها پس از عمليات اسپري نبايد از منابع گرمايي مصنوعي استفاده نمود زيرا به واكسن آسيب مي‌رسانند.

پس از پايان عمليات حتماً سيستم تهويه را فعال نمائيد (به منظور پرهيز از اين اشتباه مي‌توانيد كليد اتومبيل خود را بر روي تابلوي برق قرار دهيد).

پس از پايان فعاليت بايد دستگاه اسپري را به خوبي و بدون استفاده از مواد ضدعفوني‌كننده تميز نمود.

پس از پايان كار، دستگاه اسپري را با فرو بردن در آب فراوان و تميز شستشو داده و در محلي عاري از گرد و غبار نگهداري نمائيد.

روش تزريقي :

به منظور دقت بيشتر در تنظيم صحيح دز واكسن توصيه مي‌گردد كه از سرنگ‌هاي اتوماتيك استفاده شود.

قبل از انجام عمليات تزريق واكسن از عملكرد صحيح سرنگ‌ها اطمينان حاصل نمائيد.

شماره سر سرنگ‌ها 18 يا 19 است (در برخي منابع شماره 20 تا 22 نيز ذكر شده است)، كه توصيه مي‌شود براي تزريق واكسن‌هاي زنده از سرسوزن 8/0 ميلي‌متري و به طول 15 ميلي‌متر و براي تزريق واكسن‌هاي غيرزنده از سرسوزن 1 ميلي‌متري و به طول 15 ميلي‌متر استفاده شود.

لازم است 2 تا 4 ساعت قبل از شروع واكسيناسيون، واكسن‌ها را از يخچال خارج نمود تا در دماي محيط كمي گرم شوند.

قبل از انجام واكسيناسيون بايد كليه بخش‌هاي سرنگ اتوماتيك، لوله‌هاي رابط و مخزن توسط مواد ضدعفوني‌كننده شسته شوند و بهتر است كه استريل باشند.

قبل از انجام واكسيناسيون بايد با استفاده از آب ميزان دز لازم براي تزريق محاسبه گردد.

قبل از انجام تزريق بايد دقت نمود كه سرسوزن سرنگ محكم بسته شده باشد.

به منظور پرهيز از عفونت، سرنگ بايد استريل بوده و تماسي با مواد آلوده نداشته باشد.

دقت لازم در هنگام گرفتن پرندگان از بروز اختلالات حركتي در آنها جلوگيري مي‌كند.

به منظور اثربخشي بيشتر عمليات واكسيناسيون بهتر است كه ظرف حاوي واكسن را قبل و درخلال كار به آرامي تكان دهيد.

حداقل دماي مناسب جهت جريان يافتن محلول واكسن در لوله‌هاي رابط 15 تا 21 درجه سانتيگراد بوده و با اين حال بهتر است دماي محلول واكسن تزريقي بين 20 تا 25 درجه سانتيگراد باشد.

عمل واكسيناسيون نياز به دقت كافي از سوي كاركنان دارد و سرعت بالا باعث كاهش دقت مي‌گردد.

هنگام انجام واكسيناسيون دقت شود كه لوله رابط از مخزن جدا نشده باشد.

هنگام انجام واكسيناسيون دقت شود كه به منظور تزريق واكسن، پوست پرنده دوبار سوراخ نشود.

هنگام انجام واكسيناسيون بايد از خالي نبودن مخزن اطمينان حاصل نمود تا به جاي واكسن، هوا به پرنده تزريق نشود.

عدم رعايت موارد بهداشتي در هنگام تزريق واكسن مارك در جوجه‌هاي يكروزه مي‌تواند باعث ايجاد عفونت و سپتي سمي شديد ناشي از عفونت با پسودوموناس در جوجه‌ها گردد.

تزريق واكسن بايد در عضلاني‌ترين قسمت ران يا سينه پرنده صورت گيرد. به دليل اينكه گردن يكي از تميزترين قسمت‌هاي بدن طيور است، تزريق زيرجلدي در اين محل نيز توصيه مي‌گردد.

براي انجام عمليات واكسيناسيون تزريقي در هر سالن حداقل 5 نفر در روز موردنياز است.

به منظور جلوگيري از مصرف دان در هنگام انجام واكسيناسيون، دانخوري نبايد پر باشد.

از انجمامد واكسن‌هاي غيرفعال جلوگيري نمائيد.

تيتر حاصل از واكسن، توسط نوع و كيفيت ماده غيرفعال‌كننده واكسن كشته تعيين مي‌شود.

واكسن بايد در محل مناسب تزريق گردد تا از تورم سر، تشكيل گرانولوما و فلجي در محل تزريق جلوگيري شود.

همچنين بايد دقت نمود كه تزريق در داخل پر طيور انجام نشود.

هنگام تزريق زيرجلدي در ناحيه گردن بايد دقت نمود كه سوزن به موازات گردن قرار گرفته و از ورود آن به عضلات گردن جلوگيري شود.

پس از 200 مورد تزريق، سوزن سرنگ بايد تعويض شود.

بعد از انجام واكسيناسيون، ميزان دز واكسن مصرف شده را با تعداد پرنده واكسينه شده مقايسه نمائيد.

پس از اتمام عمليات تزريق واكسن غيرفعال مي‌توان با شمارش تعداد بطري‌هاي واكسن مصرف شده از صحت محاسبه دز و نحوه تزريق آن اطمينان حاصل نمود.

به منظور تميز كردن دستگاه سرنگ بايد ابتدا قطعات آن را از هم جدا نموده و پس از شستن با آب جوش، وارد مايع دترجنت كرده و درنهايت با آب جوش يا آب مقطر ضدعفوني نمود.

روش تلقيح بال :

براي رقيق كردن 1000 دز واكسن 10 ميلي‌ليتر محلول رقيق‌كننده درنظرگرفته شود.

سوزن مربوطه بايد به اندازه كافي در محلول واكسن فرو رود تا شيارهاي آن كاملاً از محلول پر شود.

هنگام انجام عمل تلقيح بايد دقت نمود كه اين كار در دو نقطه و در محلي كه فقط پوست وجود دارد انجام گيرد، به گونه‌‌اي كه عضلات، مفاصل، استخوان‌ها و رگ‌هاي خوني بال آسيب نبينند.

سوزن تلقيح پس از خارج شدن از محلول واكسن نبايد به هيچ چيزي برخورد نمايد، زيرا اين برخورد باعث تخليه محلول از محل شيارهاي آن مي‌گردد.

از تماس محلول واكسن با چشم پرنده خودداري شود.

مشخصه واكسيناسيون صحيح بروز يك واكنش التهابي به صورت تورم و قرمزي در پوست ناحيه‌اي كه سوزن وارد شده، پس از 6 تا 10 روز مي‌باشد.

وجود ندول‌هاي بزرگ‌تر به ويژه وجود مراكز پنيري شكل در اين ندول‌ها نشانه آلودگي و اكسن و يا استريل نبودن وسايل تلقيح مي‌باشد.

روش قطره چشمي :

قبل از انجام كار قطره‌چكان‌ها را توسط آب جوش ضدعفوني نمائيد.

تمامي ويال‌هاي واكسن مورد نياز براي يك سالن را يكباره باز نكنيد، بلكه در هر نوبت يك ويال واكسن را آماده نموده و پس از تمام شدن يا كمي قبل از اتمام آن، ويال ديگر را آماده نمائيد.

براي رقيق كردن هر 1000 دز واكسن 25 تا 30 ميلي‌ليتر آب مقطر يا‌ آب جوشيده سرد به آن اضافه نمائيد.

به منظور تهيه محلول اوليه بايد ميزان 5 ميلي‌ليتر آب مقطر را با سوزن استريل در ويال تزريق نمود.

ظرف ويال را حداقل دو بار با محلول واكسن تهيه شده شستشو دهيد.

سر قطره‌چكان بايد به خوبي محكم شده باشد تا از ريختن محلول واكسن و اتلاف آن جلوگيري شود.

سر قطره‌چكان فلزي باعث خستگي دست كاربر مي‌شود، پس توصيه مي‌شود كه از قطره‌چکان‌هايي با سر پلاستيكي استفاده شود.

محلول اوليه موجود در ويال را به خوبي تكان دهيد.

قطره‌چكان حاوي واكسن را در ظرف يخ به صورت عمودي (محل ريختن قطره رو به بالا) قرار دهيد.

جوجه را به گونه‌اي در دست نگهداريد كه سر آن رو به بالا باشد.

انجام عمليات روش قطره چشمي بايد در محيط نيمه تاريك صورت گيرد.

پس از هر بار واكسيناسيون، قطره‌چكان را به حالت عمودي نگه داريد تا علاوه بر جلوگيري از ريختن تصادفي واكسن، ريختن قطره بعدي آسانتر باشد.

از قراردادن محلول اوليه واكسن موجود در سالن در نزديكي خروجي هيتر خودداري نمائيد.

همواره از صحت كار قطره‌چكان‌ها مطمئن شويد.

واكسن بايد روي سطح كره چشم (نه بر روي پلك پرنده) چكانده شود.

پس از ريختن واكسن، پرنده را چند ثانيه در همان حال نگه داريد تا قطره واكسن به خوبي در داخل چشم پخش شود.

استفاده از آب خيلي سرد براي آماده كردن محلول واكسن باعث تورم بافت ملتحمه چشم مي‌گردد.

هيچ جوجه‌اي نبايد عمداً يا سهواً بدون واكسيناسيون رها شود.

هر قطره‌چكان بايد پس از واكسيناسيون 50 پرنده با قطره‌چكان ديگري كه در مجاورت يخ قرار داشته است، تعويض گردد.

قطره‌چكان‌هاي حاوي محلول واكسن را بايد در مجاورت يخ نگهداري نمود.

قطره‌چكان را به طور كامل از محلول واكسن پر نكنيد، زيرا خالي شدن قطره‌چكان‌هاي كاملاً پر به زمان بيشتري نياز دارد.

نوك قطره‌چكان نبايد به چشم پرنده برخورد نمايد، زيرا باعث عفونت چشم به صورت همه‌گير مي‌شود.

نكاتي جهت افزايش ميزان تأثير واكسيناسيون :

1- مشخصات واكسن و شماره سريال آن را ثبت كنيد.

2- به تاريخ توليد و انقضاي واكسن توجه نمائيد.

3- به منظور جابجايي ويال‌هاي واكسن بايد از فلاسك‌هاي مخصوص استفاده شود.

4- هنگام خريداري و تحويل واكسن بايد دز ويال‌هاي آن با توجه به شركت سازنده با دقت بررسي و تعيين گردد، زيرا در روز انجام واكسيناسيون تهيه واكسن مورد نياز مشكل خواهد بود.

5- از سالم بودن يخچال و سردكننده واكسن از طريق دماسنج اطمينان حاصل كنيد.

6- شيشه‌ها و بطري‌هاي حاوي واكسن را از نور آفتاب دور نگه داريد.

7- نگهداري واكسن بايد در يخچال و حرارت پايين صورت گيرد.

8- هنگام انجام واكسيناسيون به دستورات كارخانه سازنده توجه نمائيد.

9- از مصرف برخي واكسن‌هاي زنده بطور همزمان اجتناب نمائيد.

10- از يك ويال براي واكسيناسيون تعداد مشخصي از پرندگان استفاده نمائيد.

11- عمليات واكسيناسيون را با خونسردي انجام داده و از تعجيل و شتابزدگي اجتناب نمائيد.

12- همواره نوع واكسن مصرفي را كنترل نمائيد.

13- از مصرف واكسن‌هاي بدون برچسب خودداري نمائيد، مگر اينكه علامتي جهت تفريق با نوع خاص از واكسن ديگري را داشته باشند.

14- در صورت قطع برق از مصرف واكسن‌هاي زنده موجود خودداري نمائيد.

15- بطري‌هاي واكسن كشته را مي‌توان تا 24 ساعت پس از بازکردن مصرف نمود ولي اين توصيه در مورد واكسن‌هاي زنده صادق نمي‌باشد.

16- رعايت دز صحيح واكسن حين واكسيناسيون الزامي است و نمي‌توان بخاطر صرفه‌جويي مقدار دز را كاهش داد.

17- ضروري است، تمامي پرندگان موجود در يك سالن در يك روز واكسينه شوند.

18- از انجام واكسيناسيون در روزهاي تعطيل، به دليل داشتن بار رواني براي واكسيناتور خودداري نمائيد.

19- پس از انجام واكسيناسيون، شيشه‌ها و بطري‌هاي خالي را ضدعفوني و سپس معدوم نمائيد.

20- بهتر است دماي سالن را پس از واكسيناسيون چند درجه بالا ببريد.

 

 

 

 منبع : بولتن شماره 31 تلاونگ

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390ساعت 20:51  توسط مهسا قلیچی  |